Menu

Các sản phẩm của Kefir Home
Hiện đang có 4 sản phẩm

Milk Kefir​

Sữa chua Kefir

₫59,000

Saffron Kefir Soda

Kefir Nhụy Hoa Nghệ Tây

₫59,000

Ginger Kefir Cider

Kefir Táo Gừng

₫49,000

Spring Kefir Soda

Kefir Mùa Xuân

₫49,000