Ginger Kefir Cider

₫49,000
Kefir Táo Gừng

Thành phần

  • Hạt men Kefir

  • Gừng

  • Táo

  • Chanh vàng

  • Sung Mỹ

  • Nước khoáng thiên nhiên và đường nâu hữu cơ

    ung Mỹ

  • Nước khoáng thiên nhiên và đường nâu hữu cơ