Saffron Kefir Soda

₫59,000
Kefir Nhụy Hoa Nghệ Tây

  • Hạt men Kefir

  • Saffron

  • Chanh vàng

  • Sung Mỹ

  • Nước khoáng thiên nhiên và đường nâu hữu cơ