Spring Kefir Soda

₫49,000
Kefir Mùa Xuân

Thành phần

  • Hạt men Kefir

  • Nụ hoa hồng Iran thượng hạng

  • Trà hoa hibiscus-hiprose (hoa dâm bụt - quả tầm xuân)

  • Chanh vàng

  • Sung Mỹ

  • Nước khoáng thiên nhiên và đường nâu hữu cơ