Showing all 12 results

Chưa phân loại

Belgium Chocolate Gelato

95,000 

Chưa phân loại

Ginger Kefir Cider

49,000 

Chưa phân loại

Honey Vanilla Gelato

95,000 

Chưa phân loại

Kefir Greek Style

65,000 

Chưa phân loại

Milk Kefir​

59,000 

Chưa phân loại

Peach Kefir Soda

49,000 

Chưa phân loại

Raspberry Gelato

95,000 

Chưa phân loại

Saffron Kefir Soda

59,000 

Chưa phân loại

Salted Peanut Gelato

95,000 

Chưa phân loại

Spring Kefir Soda

49,000 

Chưa phân loại

Strawberry Gelato

95,000 

Chưa phân loại

Tiramisu Gelato

95,000 

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255